Vidste du at fedme
er en sygdom?

Fedme eller adipositas, som er det medicinske navn, betyder, at kroppens fedtaflejringer øges på en måde, der kan have en negativ indvirkning på sundheden. (1) Sygdommen vokser over hele verden, og andelen af mennesker med fedme er næsten tredoblet i de sidste 30 år. Ifølge en ny undersøgelse lever 17% af alle dansker med fedme. (1-3)

I 1997 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fedme som en kronisk sygdom svarende til diabetes og hjerte-kar-sygdomme. (4)

Fedme er ikke kun en sygdom i sig selv, men øger også risikoen for at udvikle andre sygdomme, herunder højt blodtryk, højt blodfedt, hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, kræft og stressskader i leddene. Fedme er også knyttet til mentale og sociale komplikationer, såsom depression og stigma. (1)

Hvad menes med kronisk sygdom?

Med kronisk sygdom menes normalt en sygdom, hvorfra man ikke fuldt ud kan komme sig, og behandlingen handler derfor om at lindre problemerne. Kronisk sygdom kan også betyde, at sygdommen lejlighedsvis er tilbagevendende eller langvarig. Fedme er en kronisk, men behandlingsmulig sygdom.

Hvad er stigma?

Stigmatisering betyder, at en person eller gruppe behandles dårligt eller diskrimineres på baggrund af bestemte egenskaber eller kendetegn. Mange mennesker, der lever med fedme, har på et eller andet tidspunkt været udsat for diskrimination eller krænkende behandling på grund af deres sygdom. (5)

Beregn dit BMI

Her kan du få hjælp til at beregne, hvordan forholdet mellem din vægt og højde ser ud.


BMI under 18,5

Dit BMI er under 18,5, hvilket betyder at du vejer mindre end det, der anses for sundt for din højde. Kontakt din egen læge/sygeplejerske for at få hjælp til, hvad du behøver at gøre, for at få det bedre på sigt.

BMI mellem 18,5-24,9

Dit BMI ligger indenfor området 18,5 – 24,9, hvilket tæller som normal vægt. Spis sundt og hold dig aktiv, så vil du være i stand til at holde din vægt i fremtiden.

BMI mellem 25-29,9

Dit BMI er inden for grænsen for overvægt (BMI 25 – 29.9), hvilket betyder at du vejer mere end hvad din krop føles godt om i det lange løb. Kontakt din egen læge/sygeplejerske om, hvordan du kan ændre din diæt og øge din fysiske aktivitet. Anden behandling kan også være relevant for dig.

BMI mellem 30-34,9

Dit BMI er inden for grænsen for det, der kaldes fedme klasse I eller fedme (30-34,9), hvilket i det lange løb også øger risikoen for andre sygdomme såsom højt blodtryk, højt blodfedt, hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Ud over at hjælpe med at ændre din diæt og øge fysisk aktivitet kan vægttabsmedicin også være en del af behandlingen. Kontakt din egen læge/sygeplejerske for at få hjælp til, hvad du behøver at gøre, for at få det bedre på sigt.

BMI 35 – 39,9: Fedme grad II

Dit BMI er inden for grænsen for hvad der kaldes fedme grad II eller blot fedme (35-39,9), hvilket betyder en høj risiko for andre følgesygdomme såsom forhøjet blodtryk, højt blodfedt, hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Behandlingen kan omfatte specielle diæter i form af lavenergipulvere, vægtreducerende lægemidelbehandling eller anden kirurgisk procedure. Kontakt din egen læge/sygeplejerske for at få hjælp til, hvad du behøver at gøre, for at få det bedre på sigt.

BMI 40 – over: Fedme grad III

Dit BMI er inden for grænsen for hvad der kaldes fedme grad III eller fedme (40-), hvilket betyder en meget høj risiko for andre sygdomme såsom forhøjet blodtryk, højt blodfedt, hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Behandlingen kan omfatte specielle diæter i form af lavenergipulver og også omfatte vægtreducerende lægemidler og / eller en kirurgisk procedure. Kontakt din egen læge/sygeplejerske for at få hjælp til, hvad du behøver at gøre, for at få det bedre på sigt.

BMI (Body Mass Index) – forholdet mellem vægt og højde

Den mest almindelige måde at definere fedme, overvægt og normal vægt på kaldes BMI, som er en forkortelse for det engelske begreb “Body Mass Index”. BMI beskriver forholdet mellem vægt og højde og beregnes ved at dividere vægten med kropslængden målt i centimeter (kg / cm)2. (4)

Foranstaltningen, der blandt andet anvendes af WHO, skal ses som en retningslinje. Grænsen for fedme er ved et BMI på 30 eller højere.

Grænser for BMI (4)


BMI 18.4: Undervægtig

Undervægtig betyder at man har et BMI, der er under det, som anses for sundt.

BMI 18,5–24,9: Normal vægt
Normal vægt betyder en vægt, der ifølge BMI-målingen er god for helbredet.

BMI 25–29.9: Overvægtig
At være overvægtig betyder, at du ifølge BMI har en lidt øget sundhedsrisiko.

BMI 30–34.9: Fedme klasse I
Et BMI over 30 betyder fedme og en moderat øget sundhedsrisiko.

BMI 35–39,9: Fedme klasse II
BMI-grænsen for fedme grad II betyder, at sundhedsrisikoen er høj.

BMI 40–over: Fedme klasse III
Ved et BMI over 40 eller fedme klasse III er sundhedsrisikoene meget høje.

Referanser:

  1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
  2. WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, BMI ≥30, age-standardized estimates by country
  3. Wasskog Aamo A, et al. Overvekt og fedme i Norge: omfang, utvikling og samfunnskostnader. Menon Economics 2019
  4. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997
  5. HOBS. En tillräcklig och och jämlik obestiasvård
  6. Puhl, Retal. Bias, discrimination and obesity, Obes Res 2001;9:788-805